Bemærk

Nye miniledere

Miniafdelingen har fået nye ledere.

Marcus har overtaget minierne efter Anette Brøchner.Marcus har været søspejdere i mange år og kender også minierne fra deres daglige gang på havnen.
I kan finde telefonnumrene til Marcus på fanebladet "Mini"