Kalender

Afbud

Grupperådsmøde / Generalforsamling

Dato: 
Ons, 26.02.2014 19:00 - 21:00

Invitation til grupperådsmøde (generalforsamling)

 Kære medlemmer over 14 år, forældre og ledere.

 Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at møde op til det årlige grupperådsmøde/generalforsamling.

 I år afholdes mødet onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Søspejderstationen.

 Grupperådsmødet er søgruppens generalforsamling, og der er fastsat følgende dagsorden for mødet:

 a. Valg af dirigent og referent.

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.

c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.

d. Behandling af indkomne forslag.

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

1. forelæggelse af planer for indeværende år,

2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. og

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

g. Valg til bestyrelsen af

1. Bestyrelsesmedlemmer (3 forældrerepræsentanter)

   På valg: Henrik Rydahl – genopstiller

                Charlotte Lissner – genopstiller

2. To ungdomsrepræsentanter – vælges blandt medlemmer under 18 år.

3. Søkyndigt medlem (Anders Laugen modtager genvalg)

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.

i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.

j. Valg af revisor og en revisorsuppleant (Jørgen Bach modtager genvalg).

k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen

l. Eventuelt.

 Har du forslag du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til formand Henrik Rydahl Nielsen, Svinget 1, 4300 Holbæk, (e-mail: rydahl12 [at] gmail [dot] com) senest 14 dage før mødet.

 Tilmelding til grupperådsmødet sker via vores hjemmeside: www.søspejderholbæk.dk

 

 

Vi glæder os til at se jer

Med spejderhilsen

Bestyrelsen