Søsikkerhed

Søsikkerhed

 

Hos RLS går vi meget op i sø-sikkerhed.

Sejljournal:

Vi har en sejljournal liggende i vores hytte. Sejljournalen skal altid udfyldes inden man tager ud på sejlads og afsluttes ved hjemkomst. Vi arbaejder PT. på at få oprettet en elektronisk sejljournal.

Sejlprøver:

Vores spejdere kan tage 3 sejlprøver, som giver dem lov til, på egen hånd, at sejle i forskellige sejladsområder og under forskellige vejrforhold.

Redningsvest:

Alle skal bruge redningsvest under sejlads. Gruppen kan stille en redningsvest til rådighed, hvis du ikke selv har en.

Læs mere om sikkerhed i vores sejladsreglement.

Søkyndigt medlem:

Forældrene vælger hvert år et søkyndigt medlem. Det søkyndige medlem har til opgave at kontrollere, at sejladsreglementet overholdes, at kontollerer at bådene er i forsvarlig stand etc.

Det søkyndige medlem, Anders Laugen kan træffes på telefon 29671355 / 24668277 eller e-mail: anderslaugen [at] gmail [dot] com

Link vedrørende søsikkerhed:

www.dmi.dk

www.sejlsikkert.dk

Søsikkerhed